Malmö

Malmö

Kontakt

Postadress

Föreningen Norden i Malmö
Falkvägen 14
SE-273 55 Brösarp, Sweden

Telefon 0763 – 45 19 61
Måndag – fredag kl xx.xx – xx.xx

Mejl

[email protected]

Webbplats

www.malmo.norden.se

Facebooksida

http://www.facebook.com/norden.malmo

Facebookgrupp

http://www.facebook.com/groups/237219949750863

Plusgiro

397 51-3

Bankgiro

452-5309

Anmälan och kontaktperson vid arrangemang

Varje enskilt arrangemang har en ansvarig kontaktperson. Kontaktuppgifter till denne person framgår av programmet.

Anmälan till arrangemang sker enklast via e-post, post eller telefon enligt ovan. Vid avbeställningar för deltagande i arrangemang gäller att om avbokning sker senast sista anmälningsdag utgår ingen avgift och erlagt belopp återbetalas. Om avbokning sker senast 5 dagar före arrangemang utgår en avgift om 20% av deltagaravgiften. Om avbeställning sker senare eller om deltagare uteblir, debiteras full avgift. Om arrangemang ställs in på föreningens initiativ återbetalas förutbetalda avgifter.

Kontaktperson för webbplatsen

Har Ni förslag till artiklar eller debattinlägg till webbplatsen skicka mejl till [email protected]. Vi förbehåller oss rätten att neka införande resp rätt att fritt redigera inkommet material. För inkommet material ansvaras ej.